கணக்கீட்டு கணிதம்

கணக்கீட்டு கணிதத்தில் ஆராய்ச்சி பல்வேறு துறைகளின் பரந்த அளவை உள்ளடக்கியது மற்றும் வலுவான இடைநிலை இணைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. எங்கள் பணியின் கவனம் ODEகள், PDEகள், ஒருங்கிணைந்த-வேறுபட்ட சமன்பாடுகள் மற்றும் சீரற்ற DEகள் உள்ளிட்ட வேறுபட்ட சமன்பாடுகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த மாதிரியாக்கம், உருவாக்கம், பகுப்பாய்வு மற்றும் எண்ணியல் வழிமுறைகளில் உள்ளது. புதுமையான தனிப்படுத்தல் முறைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் வேறுபட்ட ஆபரேட்டர்களின் ஸ்பெக்ட்ரல் பண்புகளை தோராயமாக மதிப்பிடுவது குறிப்பாக ஆர்வமாக உள்ளது. ஆராய்ச்சி தலைப்புகள் வேறுபட்டவை; ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய அமைப்புகளை பகுப்பாய்வு செய்ய கணினி இயற்கணிதத்தைப் பயன்படுத்துதல், வடிவியல் ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் வளர்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு, பல அளவிலான மாதிரியாக்கத்திற்கான திறமையான எண் திட்டங்களின் வடிவமைப்பு, சீரற்ற PDEகள் மற்றும் குவாண்டம் லேட்டிஸ் இயக்கவியல் ஆகியவை சில எடுத்துக்காட்டுகளில் அடங்கும். பயோமெடிக்கல் சயின்ஸ், ஃபைனான்ஸ், ஃப்ளூயட் டைனமிக்ஸ், மெட்டீரியல் சயின்ஸ், மாலிகுலர் டைனமிக்ஸ், நியூரான்களின் மாடலிங், ஆயில் ரிசர்வாயர் சிமுலேஷன், ஃபேஸ் டிரான்சிஷன்ஸ் மற்றும் அலை ப்ராபகேஷன் உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவியல் மற்றும் பொறியியலில் இருந்து பயன்பாடுகள் எழுகின்றன.

கம்ப்யூட்டேஷனல் கணிதத்திற்கான தொடர்புடைய இதழ்கள்
கணக்கீட்டு கணித இதழ் , ஜர்னல் ஆஃப் அப்ளைடு & கம்ப்யூட்டேஷனல் கணிதம், கணக்கீட்டு கணிதத்தின் அடித்தளங்கள், கணக்கீட்டின் கணிதம்