அராக்னாலஜி

அராக்னாலஜி என்பது சிலந்திகள் மற்றும் தேள், போலி ஸ்கார்பியன்கள் மற்றும் அறுவடை செய்பவர்கள் போன்ற தொடர்புடைய விலங்குகள் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு ஆகும். இவை கூட்டாக அராக்னிட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அராக்னாலஜியில் இனங்களுக்கு பெயரிடுதல் மற்றும் அவற்றின் பரிணாம உறவுகளை ஒன்றுக்கொன்று தீர்மானித்தல் ஆகியவை அடங்கும்.

அராக்னாலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

கால்நடை அறிவியல் & தொழில்நுட்பம், கால்நடை அறிவியல் & மருத்துவ நோய் கண்டறிதல், விலங்கு ஊட்டச்சத்து, அராக்னாலஜி ஜர்னல், அராக்னாலஜி, அமெரிக்கன் அராக்னாலஜிக்கல் சொசைட்டி, பயோஒன் ஆன்லைன் ஜர்னல்கள் - அராக்னாலஜி. 

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Index Copernicus
Google Scholar
ஜே கேட் திறக்கவும்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிஞர்
பப்ளான்கள்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்
ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
யூரோ பப்

மேலும் பார்க்க