இமேஜிங் அறிவியல்

இமேஜிங் சயின்ஸ் என்பது படங்களின் உருவாக்கம், சேகரிப்பு, பகுப்பாய்வு, மாற்றம் மற்றும் காட்சிப்படுத்தல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய ஒரு துறையாகும். இமேஜிங் சங்கிலியின் இணைப்புகளில் மனித காட்சி அமைப்பு, படத்தின் பொருள், கைப்பற்றும் சாதனம், செயலி மற்றும் காட்சி ஆகியவை அடங்கும்.

 மருத்துவ இமேஜிங் என்பது மருத்துவப் பகுப்பாய்வு மற்றும் மருத்துவத் தலையீட்டிற்காக உடலின் உட்புறத்தின் காட்சிப் பிரதிநிதித்துவங்களை உருவாக்கும் நுட்பமும் முறையும் ஆகும். மருத்துவ இமேஜிங் தோல் மற்றும் எலும்புகளால் மறைக்கப்பட்ட உள் கட்டமைப்புகளை வெளிப்படுத்த முயல்கிறது, மேலும் நோயைக் கண்டறிந்து சிகிச்சையளிப்பது. மருத்துவ இமேஜிங் பாரம்பரிய உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல் பற்றிய தகவலை ஒன்றாக நிறுவுகிறது. அகற்றப்பட்ட உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்களின் இமேஜிங் மருத்துவ காரணங்களுக்காக செய்யப்படுகிறது என்றாலும், இத்தகைய நடைமுறைகள் சில நேரங்களில் மருத்துவ இமேஜிங்கிற்கு பதிலாக நோயியலின் ஒரு பகுதியாக கருதப்படுகிறது.

இமேஜிங் அறிவியல் தொடர்பான இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் இமேஜிங் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, SIAM ஜர்னல் ஆன் இமேஜிங் சயின்ஸ், இமேஜிங் சயின்ஸ் ஜர்னல், ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் இமேஜிங் சயின்ஸ், இமேஜிங் சயின்ஸ் இன் டெண்டிஸ்ட்ரி, ஜர்னல் ஆஃப் தி ஆப்டிகல் சொசைட்டி ஆஃப் அமெரிக்கா ஏ-ஒப்டிக்ஸ் இமேஜ் சயின்ஸ் அண்ட் விஷன், இமேஜிங் சயின்ஸ் ஜர்னல்கள்

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Index Copernicus
Google Scholar
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிஞர்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்
மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
யூரோ பப்

மேலும் பார்க்க