கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

அனைத்து அசல் ஆய்வுக் கட்டுரைகள், குறுகிய தகவல்தொடர்புகள் மற்றும் மறுஆய்வுக் கட்டுரைகள் குறைந்தது இரண்டு தேசிய மதிப்பாய்வாளர்களுக்கு அவர்களின் கருத்துகளுக்காக அனுப்பப்படும். அவர்களின் கருத்துகள் பெறப்பட்டவுடன், வெளியிடுவதற்கு முன் அவர்களின் திருத்தங்களுக்காக ஆசிரியர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும். அனைத்து ஆசிரியர்களும் அவர்களின் முழு கடித முகவரி மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியுடன் அந்தந்த சிறப்புத் துறையில் மதிப்பாய்வாளர்களின் பட்டியலைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

வெளியிட ஒப்புதல்

இந்த இதழில் வெளியிட ஒப்புதல், நகல் உரிமை உள்ளிட்ட வெளியீட்டிற்கான ஆசிரியரின் மாற்ற முடியாத மற்றும் பிரத்தியேக அங்கீகாரத்தை உள்ளடக்கியது

அணுகல் கொள்கையைத் திறக்கவும்

இந்த இதழ் அதன் உள்ளடக்கத்திற்கு உடனடி திறந்த அணுகலை வழங்குகிறது, இதன் அடிப்படையில் ஆராய்ச்சியை பொதுமக்களுக்கு இலவசமாகக் கிடைப்பது உலகளாவிய அறிவுப் பரிமாற்றத்தை ஆதரிக்கிறது.

காப்பகப்படுத்துகிறது

இந்த இதழ் LOCKSS அமைப்பைப் பயன்படுத்தி, பங்குபெறும் நூலகங்களிடையே விநியோகிக்கப்பட்ட காப்பக அமைப்பை உருவாக்குகிறது மற்றும் அந்த நூலகங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்பு நோக்கங்களுக்காக பத்திரிகையின் நிரந்தர காப்பகங்களை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. https://www.lockss.org/

கையெழுத்துப் பிரதியை https://www.scholarscentral.org/submissions/research-reviews-medical-health-sciences.html இல் சமர்ப்பிக்கவும் அல்லது manuscripts@rroij.com இல் உள்ள ஆசிரியர் அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் இணைப்பாக அனுப்பவும்

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Index Copernicus
Google Scholar
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிஞர்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்
மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்
யூரோ பப்

மேலும் பார்க்க