அணுக்கருக்கள்

இயற்பியலின் கிளையானது அணுக்கருவின் கட்டமைப்பு மற்றும் நடத்தை மற்றும் அது கொண்டிருக்கும் துகள்கள் அல்லது அணுக்கருக்களின் இயற்பியல் மற்றும் அவற்றின் தொடர்புகள், குறிப்பாக அணுசக்தி உருவாக்கத்தில்

 

குறியிடப்பட்டது

இரசாயன சுருக்க சேவை (CAS)
Google Scholar
ஜே கேட் திறக்கவும்
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
ஓபன் அகாடமிக் ஜர்னல்ஸ் இன்டெக்ஸ் (OAJI)
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
இந்திய அறிவியல்.in
அறிஞர்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்
மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்

மேலும் பார்க்க