நோயாளி பராமரிப்பு

இது தனிப்பட்ட நோயாளி விருப்பங்கள், தேவைகள் மற்றும் மதிப்புகளுக்கு மரியாதைக்குரிய மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கவனிப்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது, மேலும் நோயாளியின் குணங்கள் ஒவ்வொரு மருத்துவத் தேர்வையும் (அல்லது) சுகாதாரத் தொழிலில் உள்ளவர்கள் மற்றும் தொழில்முறை அல்லாதவர்கள் வழங்கும் சேவைகளை நிர்வகிக்கிறது. நோயாளியின் நலனுக்காக அவர்களின் மேற்பார்வை. எடுத்துக்காட்டுகள், பின் பராமரிப்பு; ஆம்புலேட்டரி பராமரிப்பு; இரத்தமில்லாத மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சை முறைகள்; கிரிட்டிகல் கேர்; கஸ்டடி பராமரிப்பு; பகல்நேர பராமரிப்பு; கவனிப்பின் அத்தியாயம்; ஃபாஸ்டர் ஹோம் கேர்; மருத்துவமனையில் அனுமதித்தல்; நிறுவனமயமாக்கல்; வாழ்க்கை ஆதரவு பராமரிப்பு; நீண்ட கால பராமரிப்பு; இரவு பராமரிப்பு; நர்சிங் பராமரிப்பு, முதலியன.