நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவ மருந்தகத்தின் இதழ் மருத்துவர்கள், மருந்தாளுநர்கள் மற்றும் மருந்தியல் வல்லுநர்களுக்கு பொதுவான ஆர்வமுள்ள பிரச்சினைகளை ஆராய்ந்து அறிக்கையிட ஒரு மன்றத்தை வழங்குகிறது. அதன் நோக்கம் மருத்துவ பராமரிப்பு மருந்தகம், மருத்துவ ஆன்லைன் நடைமுறை, மருத்துவ மருந்தகம், மருத்துவ ஆராய்ச்சி, மருத்துவ தடங்கள், ஆன்லைன் மருந்தகம், வலி ​​மேலாண்மை, நோயாளி பராமரிப்பு, மருந்து பராமரிப்பு, மருந்தியல் பயிற்சி, பாதுகாப்பான மருந்து சிகிச்சை போன்ற அனைத்து அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியது.