புற்றுநோயியல் அவசரநிலை

புற்றுநோயியல் அவசரநிலை என்பது நோயாளியின் கட்டி அல்லது அதன் சிகிச்சையுடன் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தொடர்புடைய எந்தவொரு கடுமையான நோயுற்ற அல்லது உயிருக்கு ஆபத்தான நிகழ்வாக வரையறுக்கப்படலாம். கடுமையான நிலைமைகளுடன் இருக்கும் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நோயாளிக்கான வேறுபட்ட நோயறிதல், நோயாளியின் புற்றுநோயைக் கண்டறிதல் தொடர்பான மருத்துவ அவசரநிலைகளை உள்ளடக்கியது. எப்போதாவது, இந்த வெளிப்படும் நிலைமைகள் முன்னர் கண்டறியப்படாத நியோபிளாசத்தின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

புற்றுநோயியல் அவசரநிலை தொடர்பான பத்திரிகைகள்:

புற்றுநோய் மற்றும் சிகிச்சையின் அறிக்கைகள் , ஒருங்கிணைந்த புற்றுநோயியல் இதழ், அடினோகார்சினோமா இதழ், புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், கீமோதெரபி: திறந்த அணுகல், லுகேமியா இதழ், நியோபிளாஸ்மா, நியோபிளாசியா, நேச்சர் கிளினிக்கல் பிராக்டீஸ் புற்றுநோயியல், நேச்சர் ரிவியூஸ் மற்றும் புற்றுநோய், ஓஏ மாலிகுலர் ஆன்காலஜி, ஓன்கோ விமர்சனங்கள், ஆன்கோஜெனீசிஸ்