புற்றுநோய் சிகிச்சைகள்

புற்றுநோய் சிகிச்சைகள் என்பது பல்வேறு முறைகள் மூலம் புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்கும் ஒரு செயல்முறையாகும். அறுவைசிகிச்சை, கீமோதெரபி, கதிர்வீச்சு சிகிச்சை, ஹார்மோன் சிகிச்சை மற்றும் இலக்கு சிகிச்சை (நோய் எதிர்ப்பு சிகிச்சை உட்பட) போன்ற சில சிகிச்சை முறைகள் புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சையளிக்க பயன்படுத்தப்படலாம். புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சையின் இடம் கட்டியின் வகையைப் பொறுத்தது.

புற்றுநோய் சிகிச்சை தொடர்பான இதழ்கள்:

புற்றுநோய் மற்றும் சிகிச்சையின் அறிகுறிகள் , புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை, புற்றுநோய் தடுப்புக்கான முன்னேற்றங்கள், புற்றுநோய் ஆராய்ச்சியில் காப்பகங்கள், மார்பக புற்றுநோய்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, புற்றுநோய் இதழ்கள், புற்றுநோய் உயிரியல் மற்றும் சிகிச்சை, புற்றுநோய் சிகிச்சை விமர்சனங்கள், புற்றுநோய் மேலாண்மை மற்றும் ஆராய்ச்சி இதழ், ஒருங்கிணைந்த புற்றுநோய் சிகிச்சைகள்.