உடற்கூறியல்

உடற்கூறியல் என்பது உயிரியலின் ஒரு கிளை ஆகும், இது உயிரினங்களின் அமைப்பு மற்றும் அவற்றின் பாகங்களை ஜூட்டோமி (விலங்குகள்) மற்றும் பைட்டோடமி (தாவரங்கள்) என மேலும் பிரிக்கிறது. அதன் சில அம்சங்களில், உடற்கூறியல் என்பது கருவியல் மற்றும் ஒப்பீட்டு உடற்கூறியல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது, இது பரிணாம உயிரியல் மற்றும் பைலோஜெனியுடன் நெருக்கமாக தொடர்புடையது. மனித உடற்கூறியல் மருத்துவத்தின் அடிப்படை அத்தியாவசிய அறிவியல்களில் ஒன்றாகும். உடற்கூறியல் துறையானது மேக்ரோஸ்கோபிக் மற்றும் மைக்ரோஸ்கோபிக் உடற்கூறியல் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேக்ரோஸ்கோபிக் உடற்கூறியல், அல்லது மொத்த உடற்கூறியல், உதவியற்ற கண்பார்வையைப் பயன்படுத்தி ஒரு விலங்கின் உடல் பாகங்களை ஆய்வு செய்வதாகும். மொத்த உடற்கூறியல் மேலோட்டமான உடற்கூறியல் கிளையையும் உள்ளடக்கியது. நுண்ணிய உடற்கூறியல் என்பது பல்வேறு கட்டமைப்புகளின் திசுக்களின் ஆய்வில் ஒளியியல் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது, இது ஹிஸ்டாலஜி எனப்படும் மற்றும் செல்கள் பற்றிய ஆய்விலும் உள்ளது. உடற்கூறியல் தொடர்பான இதழ்கள் உடற்கூறியல் இதழ், இரசாயன நரம்பியல், மருத்துவ உடற்கூறியல், அறுவைசிகிச்சை மற்றும் கதிரியக்க உடற்கூறியல், அனல்ஸ் ஆஃப் அனாடமி

குறியிடப்பட்டது

Index Copernicus
Google Scholar
அகாடமிக் ஜர்னல்ஸ் டேட்டாபேஸ்
ஜே கேட் திறக்கவும்
ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
உலகளாவிய தாக்கக் காரணி (GIF)
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
அறிஞர்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்
மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்

மேலும் பார்க்க