தடைசெய்யும் சுவாச பாதை நோய்

அடைப்பு சுவாசக் குழாய் நோய் என்பது ஒரு மருத்துவச் சொல்லாகும், இது உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்களை பாதிக்கும் நோயியல் நிலைமைகளை உள்ளடக்கியது, இது உயர் உயிரினங்களில் வாயு பரிமாற்றத்தை சாத்தியமாக்குகிறது, மேலும் மேல் சுவாசக்குழாய், மூச்சுக்குழாய், மூச்சுக்குழாய், மூச்சுக்குழாய்கள், அல்வியோலி, பிளேரா மற்றும் ப்ளூரல் குழி மற்றும் தி. நரம்புகள் மற்றும் சுவாச தசைகள். சளி போன்ற லேசான மற்றும் சுய-கட்டுப்பாட்டு நோய்கள் முதல் பாக்டீரியா நிமோனியா, நுரையீரல் தக்கையடைப்பு, கடுமையான ஆஸ்துமா மற்றும் நுரையீரல் புற்றுநோய் போன்ற உயிருக்கு ஆபத்தானவை வரை சுவாச நோய்கள் உள்ளன.