சுருக்கம்

Significance of TSC on Reactive power Compensation

B.Vamsi Krishna

The modern power system is a complex system consisting of a large number of different dynamic and static devices. With the increased loading of existing AC transmission systems, problems of voltage flicker and voltage stability have became important subjects in power systems. Better utilization of existing power system capacities by installing new devices such as Flexible AC Transmission Systems (FACTS) has become very important. In this paper, effects of Thyristor Switched Capacitor (TSC), which is one of shunt FACTS devices, on load voltages are investigated. The modeling and simulation of TSC are verified using the Matlab7.04® SimPowerSystems Blockset. The studied power system is a two-bus system with static and dynamic loads. The results show that significant improvement on reactive power compensation and bus voltage regulation could be achieved by using the TSC. INDEX TERMS: Flexible AC Transmission Systems, Thyristor Switched Capacitors, Compensation, Voltage Regulation, MATLAB.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

அடாப்டிவ் சிக்னல் செயலாக்கம் அடிப்படை மின் பொறியியல் ஆப்டிகல் கம்யூனிகேஷன் ஒத்திசைவற்ற இயந்திரங்கள் கட்டுப்பாட்டு கோட்பாடு மற்றும் பயன்பாடு குறைக்கடத்தி தொழில்நுட்பம் சுமைகள் மற்றும் மின் ஆற்றல் மாற்றியின் மின் மற்றும் சுரண்டல் பண்புகள் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் மின் பொறியியல் பயன்பாடு செயற்கைக்கோள் தொடர்பு டிஜிட்டல் சிக்னல் செயலாக்கம் நோய் கண்டறிதல் மற்றும் உணர்தல் அமைப்புகள் பயோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பவர் எலக்ட்ரானிக் மாற்றிகளின் பகுப்பாய்வு மின் இயந்திரங்கள் மின் தரம் மற்றும் விநியோகச் செலவு ஆகியவற்றின் பொருளாதார அம்சங்கள் மின்காந்த டிரான்சியன்ட்ஸ் புரோகிராம்கள் (EMTP) மின்சார இயக்கிகள் மற்றும் பயன்பாடு மின்னணு பொருட்கள் மின்னணுவியலில் செயற்கை நுண்ணறிவு வயர்லெஸ் நெட்வொர்க்கிங்

குறியிடப்பட்டது

கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிஞர்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்

மேலும் பார்க்க