விளம்பரதாரர்களுக்கான தகவல்

ஆராய்ச்சி மற்றும் விமர்சனங்கள் ஒரு திறந்த அணுகல் வெளியீட்டாளர் ஆகும், இது மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவம், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், வேளாண்மை மற்றும் அதன் துறைகள் மற்றும் பொது அறிவியல் ஆகிய துறைகளில் 26 க்கும் மேற்பட்ட சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது. எங்கள் இணையதளத்தில் வெளியிட/விளம்பரம் செய்ய, மாநாட்டுச் சுருக்கங்கள் / விளம்பரதாரர்களை info@rroij.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.