தொகுதி 5, பிரச்சினை 1 (2017)

ஆசிரியர் குறிப்பு

Current Trends in Dentistry

 • Bouguezzi Adel, Abdul Habeeb Bin Mohsin

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effect of Incorporating Two Different Woven Glass Fiber Reinforcent on the Flexural Strength of Acrylic Denture Base Materials

 • Mehmood Asghar, Shahab Ud Din, Muhammad Kaleem

ஆய்வுக் கட்டுரை

Feasibility of CBCT in Evaluating Bone Density of Dental Implant Placement Sites

 • Yassir Elkhidir, Sun Wei, Li Suyang, Mengqing Xie and Cheng Yang

கட்டுரையை பரிசீலி

Oral Health Status of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review

 • Azza A. El-Housseiny, Najlaa M. Alamoudi, Sumaya Nouri, Bashaer Abdulhadi, Reem Allarakia

ஆய்வுக் கட்டுரை

Ossifying Fibroma: Clinico-Pathologic and Immuno-Histochemical Investigation of 157 Cases in a Tertiary Referral Centre

 • Soyele OO, Braimah RO, Ibikunle AA, Taiwo AO, Gbotolorun MO and Aregbesolad SB

வழக்கு அறிக்கை

Liquid-Supported Denture- A Boon To Flabby Ridges

 • Radhika Shrivastava, Suryakant C Deogade, Sneha S Mantri and Sumathi K

கட்டுரையை பரிசீலி

Intraoral X-Ray Films- A Walk Through History

 • Rakhi Issrani

ஆய்வுக் கட்டுரை

Potential Leaching of Hazardous Metal Ions from Soldered Orthodontic Appliance

 • Nora Rizka Mohamad, Khairil Aznan Mohamed Khan, Murshida Marizan Nor and Haizal Mohd Hussaini

வழக்கு அறிக்கை

Pre-surgical Nasoalveolar Moulding in Cleft Lip and Palate Patient: A Case Report

 • Sounder Raj K, Rachana Srivastava, Satyam Gaur and Tuhina Ghosh

ஆய்வுக் கட்டுரை

Knowledge, Attitude and Practice (Kap) of Teachers Regarding Dental Traumatic Injuries Among School Children of Shimla City

 • Anika Uppal, Seema Thakur, Parul Singhal, Deepak Chauhan, Cheeranjevi Jayam and Divya Doneriya

ஆய்வுக் கட்டுரை

Distribution of Adolescents with Gingivitis and Dental Calculus in Jequitinhonha Valley, State of Minas Gerais, South-Eastern Brazil: A Study Using Geoprocessing

 • Fonseca EP, Guimarães Abreu MHN, Palmier AC, Ferreira EF and Vargas AMD

குறுகிய தொடர்பு

Carbon Nanotubes in Orthodontics

 • Anitha Alageshan, Akhter Husain, Raghavendra Kini and Nillan Shetty

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Novel Surrogate Parameter Measuring the Outcome in Dental Clinical Trials

 • Just BA, Quaas S, Rudolph H, Walter M, Foest EM and Luthardt RG

வழக்கு அறிக்கை

Extrafollicular Adenomatoid Odontogenic Tumor – A Case Report

 • Thomas Ninan, Nishath Khanum, Prathibha Rani RM and Srisha Basappa

குறியிடப்பட்டது

ஜே கேட் திறக்கவும்
கல்வி விசைகள்
ஆராய்ச்சி பைபிள்
CiteFactor
காஸ்மோஸ் IF
ஓபன் அகாடமிக் ஜர்னல்ஸ் இன்டெக்ஸ் (OAJI)
எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
RefSeek
ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
அறிவியல் இதழ்களின் உலக பட்டியல்
இந்திய அறிவியல்.in
அறிஞர்
சர்வதேச புதுமையான இதழ் தாக்க காரணி (IIJIF)
சர்வதேச அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (I2OR)
காஸ்மோஸ்
மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
ரகசிய தேடுபொறி ஆய்வகங்கள்

மேலும் பார்க்க